Foto 1. Links het bord, welke aangeeft dat de bebouwde kom van Azewijn wordt verlaten. Direct links van het bord zien we de woning Hartjensstraat 10 met daarbij aan de zelfde kant een rij bomen. We zien dat de straat aan het eind buigt naar rechts.