Foto 2. Beeld vanuit de andere kant genomen na de betreffende bocht. Rechts de bomenrij. Rechts opnieuw perceel 10, ter hoogte daarvan zette Iltink zijn fiets tegen een boom. Aldaar deed hij zijn plas in de berm, met de rug richting Lengel i.v.m. de wind. De auto zag hij dus niet aankomen.