Zowaar, een echte handleiding in waarheidsvinding: de zoekvraag, het waarnemen.....van Ton Derksen.