Foto 3. Een voorbeeld van een klein vrachtwagentje. Let op de positie van de spiegel.
NB Het afgebeelde vrachtwagentje heeft niets te maken met de zaak.